Oprichting Coöperatieve Vereniging Broekpolder U.A.

Eind 2014 is het Ontwikkelbestuur PPMS (Publiek Private Maatschappelijke Samenwerking) Broekpolder (waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is) aan de slag gegaan met een tweeledige doelstelling:

Inhoudelijk: in 2020 moet de Broekpolder een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied zijn, een toplocatie voor de regio Vlaardingen/Midden-Delfland en daarbuiten, met een financieel gezonde organisatie

Participatief: de doorontwikkeling van het bestuurlijk experiment van 2006 draagt door haar innovatieve karakter bij aan de verbetering van de lokale democratie. Op basis van onderzoek van de Erasmus Universiteit is gekozen voor het oprichten van een coöperatieve vereniging (met Uitgesloten Aansprakelijkheid).

Leesstukken

Om De Bommeer-leden zo goed mogelijk over de ontwikkelingen rond de oprichting van deze CV te informeren, worden op deze plek uiteenlopende leesstukken samengebracht:

Maart 2017

Januari 2017

November 2016

   
© 2017 - Gemaakt door DIZM