strijp 12511/11 - De Strijp gaat bij wijze van pilot open als vaarweg. Dat blijkt bij een bespreking bij het hoogheemraadschap.

Voor alle duidelijkheid: De Strijp is een waterweg van Den Haag via Rijswijk naar het Westland. Het water loopt globaal vanaf de Erasmusweg onder de Sammersbrug door naar het Oosteinde waar het over gaat in de Rijnerwetering, die weer uitmondt in de Zweth. Het is dus een directe waterverbinding en tevens vaarroute tussen de Haagse en de Westlandse wateren.

In september 2015 vroeg het bestuur van Delfland om te bekijken wat de mogelijkheden voor openstelling van deze vaarweg zouden zijn.

Inmiddels heeft Delfland de effecten uitgezocht en kan deze watergang bij wijze van pilot onder voorwaarden bevaarbaar gemaakt worden. Hierdoor ontstaat een nieuwe vaarroute van het Westland naar Den Haag. Hoogheemraad Hans Middendorp (AWP): “Er wordt nu met de gemeentes Rijswijk en Den Haag overlegd, waarna een en ander definitief kan worden uitgewerkt.”

  • Lees ook: Oude vaarweg in ere hersteld

Loading...

 

   
© 2017 - Gemaakt door DIZM