RiverGuide tnDankzij nieuwe technieken zoals AIS responder is nu de veelbelovende RiverGuide ontwikkeld en bijna onmisbare app voor je mobiele telefoon..

In eerdere clubbladen heb ik er al over geschreven de digitalisering op en rond het water neemt een steeds grotere vlucht. Schepen waren vroeger alleen uitgerust met radar maar tegenwoordig is het merendeel tevens uitgerust met een AIS responder.

Hiermee is het mogelijk om de schepen te volgen en zo te zien waar zij zich bevinden. Op basis van deze techniek is er sinds enkele maanden een app met als naam 'RiverGuide' en vanaf juli j.l. is deze nu ook landelijk te gebruiken.

In de laatste versie is beschikbaar gekomen de volgende verbeteringen en functionaliteiten:

  • verbeterde routeplanner
  • waterstanden Rijkswaterstaat
  • verbeterde doorvaarhoogte bruggen
  • toevoeging van de drinkwaterboten in Rotterdam
  • selectie eigen schip voor de afloskapitein
  • de stromingsinformatie is uitgebreid

De relevante berichten aan de scheepvaart worden getoond op zowel de kaart als uw reisplanning. Getij informatie is geïntegreerd op verschillende punten van uw route. Het bijzondere van deze app t.o.v. gelijksoortige vaar apps is dat data van de diverse vaarwegbeheerders wordt ontsloten, gebundeld en gedeeld. Informatie wordt zo op een uniforme wijze, visueel, zichtbaar voor de schipper.

Ondanks dat de app sinds kort beschikbaar is en volledig oogt, wordt steeds meer informatie ontsloten en komt nieuwe functionaliteit beschikbaar. Nu werkt de app op basis van de AIS systemen op termijn ook op basis van GPS en kan de pleziervaart er ook gebruik van maken. Voor gebruik moet je je laten registreren en daarbij is de naam van schip vereist en de MMSI van de AIS, kort daarop ontvang je per mail de inlog gegevens.

Het ingeven van je route gaat op basis van vaste gegevens uit een database met havens, stel je wilt varen van Amsterdam naar Vlaardingen, dan krijg je een keuze menu met losplaatsen in de betreffende steden, zo komt Vlaardingen op met de Vulcaanhaven en de KW haven. Het is mogelijk om een plaatsnaam in te vullen als bestemming of start locatie. Het is nu dus niet meer nodig om een terminal te selecteren uit de lijst, alleen een stad intypen is voldoende. Dat maakt de app mede geschikt voor de pleziervaart

De route wordt als tekst weergegeven waarbij het mogelijk is informatie op te vragen bij elk knooppunt en grafisch de aanbevolen vaar route is blauw de optionele in rood. In de tekst mode selecteer je de alternatieve route, ook dit blijft wel eens haperen. Het doorrekenen en verversen van de schermen vraagt enig geduld en soms is het scherm in kaartmodus niet compleet.

Een gemis is dat de kaart geheel uitgezoomd getoond wordt en niet op basis van de (geplande) route. Daarnaast constateer ik een ernstige fout bij een masthoogte van b.v. 28 m had ik verwacht dat bij het bepalen van de routeplanning deze doorgerekend zou worden, echter bij een route met eindbestemming Huizen stuurde de app mij door Weesp met een vaste brug. Een help functie ontbreekt of heb ik niet kunnen vinden.

RiverGuide een app om in de gaten te houden en zeker als ook de GPS functie er in zit en je gewoon op plaats kunt ingeven dan mag je de water almanak in het kastje laten.

River Guide: De samenwerking

RiverGuide is een samenwerking tussen Nederlandse vaarwegbeheerders die de handen ineen hebben geslagen om samen met de vaarweggebruikers de juiste informatie op het juiste moment over de juiste plek beschikbaar te krijgen. Deelnemende vaarwegbeheerders zijn: Port of Rotterdam, Rijkswaterstaat, Port of Amsterdam, Port of Moerdijk, Zeeland Seaport, Groningen Seaports, Provincie Zuid-Holland en Noord-Holland.

De app wordt de komende periode verder uitgebreid. Aanmelden voor de RiverGuide app kan op www.riverguide.eu. Mobiele telefoongebruikers kunnen de app gratis downloaden.

Automatic Identification System of afgekort AIS is een systeem gebaseerd op transponder-technologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zee├źn en het binnenwater verhoogd wordt. Het is bedoeld om overzicht en informatie te bieden via interactie tussen de schepen onderling en met instanties aan de wal.

Bronnen: Riverguide en Teqplay

Reactie Teqplay 

Naar aanleiding van bovenstaande review, gaf Richard van Klaveren van Teqplay onderstaande reactie.

RiverGuide is ontstaan vanuit een experiment met de binnenvaart in de Rotterdamse haven. Op basis daarvan zijn dan ook de prioriteiten gesteld in de ontwikkeling van de app. In Rotterdam is er voor de binnenvaart praktisch geen beperking met diepgang of hoogte voor de binnenvaart, vandaar dat in deze versie voornamelijk rekening wordt gehouden met breedte en lengte van het vaartuig. De app is wel voorbereid om hier ook de hoogte in mee te nemen, en dit zal in de nabije toekomst ongetwijfeld ook gaan gebeuren.

Ook de manier van zoeken van bestemming (alleen de terminals en havens relevant voor de binnenvaart) komt uit die hoek. Ondertussen hebben we stappen genomen om hier verbetering in aan te brengen en in ieder geval op alle plaatsnamen een match te kunnen maken. Deze versie zal over enkele weken uitgerold worden. Ook zit daar een verbetering in met de routes, waarbij alle relevante routes getoond zullen worden, maar er meerdere afgekeurd gaan worden. Op basis van uw feed-back kan ik me voorstellen dat we ook de hoogtebeperking (die informatie hebben we wel beschikbaar) in de volgende versie gaan meenemen. Een en ander moet natuurlijk in samenspraak met de samenwerkingspartners.

Ik zou graag al een tipje van de sluier oplichten met betrekking tot de verschillende innovaties die door de deelnemende partijen op dit moment worden voorbereid, maar mogelijk is dit nog net te vroeg. Maar dat ze er de komende maanden gaan komen is een ding dat zeker is.

Oh ja, en de helpfunctie, die is vooralsnog beschikbaar in de vorm van het filmpje op youtube (https://www.youtube.com/watch?v=JAnti75-phk). Ook daar zijn we momenteel aan het kijken naar een helpfunctie in de app die uitlegt waar alles voor dient.

Zoals duidelijk moge zijn, positioneren we de app nog niet als een 'volledig af' systeem, maar zijn we nog hard bezig om de schaalvergroting (Rotterdam naar Nederland) en doelgroepverruiming (Binnenvaart naar alle vaarweggebruikers) de juiste handen en voeten te geven. Alle feed-back en ideeen is daarbij natuurlijk van harte welkom.

RiverGuide1 RiverGuide2

   
© 2017 - Gemaakt door DIZM