Henk van Beek geridderd Ons erelid Henk van Beek (70) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem daags voor Koningsdag opgespeld in het stadhuis van Vlaardingen door burgemeester Annemiek Jetten.

Van 1975 tot 1989 was Henk van Beek lid van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Verder heeft hij zich tussen 1978 en 2011 diverse jaren ingezet voor watersportvereniging De Bommeer. Hij was voorzitter en voorzitter van de commissie beleidszaken.

Van 1999 tot 2012 was hij respectievelijk voorzitter van de verzelfstandigingscommissie en adviseur van de watersportvereniging De Vijfsluizen in Zwartewaal. Verder was hij jarenlang belangenbehartiger, regiovertegenwoordiger en lid van het college van deskundigen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond in Nieuwegein.

Vanaf 2010 is hij medeoprichter en voorzitter van Stichting Zeillogger Balder in Vlaardingen en lid van de Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen (voorheen Visserij Museum). Daarnaast was hij actief als voorzitter van het regionaal overlegorgaan Studiecommissie waterrecreatie Midden-Delfland, lid van de Sportraad Zuid-Holland namens het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en interim voorzitter van Stichting Jachthaven Callenburgh in Vlaardingen.

 Henk van Beek geridderd groot

Bommeer voorzitter Kees Rijke bood de geridderde Henk van Beek een echt Vlaardings drankje aan.

 

   
© 2017 - Gemaakt door DIZM