Een nieuwsbrief voor de vaarrecreatie in het Westland en ten behoeve van alles wat zich op en rond het vaarweg en netwerk in deze regio afspeelt. Gemeente Westland heeft het initiatief genomen voor deze Nieuwsbrief voor en van iedereen die de waterrecreatie een warm hart toedraagt.

Met nadruk ook op het woordje 'van', want ook uw bijdrage aan deze Nieuwsbrief is van harte welkom. Insturen kan via de webmaster.

Editie november 2016

Loading...

   
© 2017 - Gemaakt door DIZM